lastet

A collection of 5 posts

“Tuyệt tình cốc” ở An Giang

“Tuyệt tình cốc” ở An Giang

Gần đây, hồ Tà Pạ ở huyện Tri Tôn được giới trẻ và du khách phương xa ví von bằng tên gọi “Tuyệt tình cốc” của An Giang bởi vẻ đẹp tự nhiên